Home > People

People

Research Staff

Adjunct Research Fellows

Shimomura Fellow (Overseas Visiting Scholar)

Visiting Scholars

Staff

 • HOSHINO, Sakume
 • ISHII, Tomoko
 • IIZUKA, Yoshiyuki
 • IWAMOTO, Reiko
 • JINBO, Taeko
 • KAWAGUCHI, Momoko
 • KOBAYASHI, Mihoko
 • MURAYAMA, Mitsugu
 • OKAMOTO, Toyoko
 • SAKAUCHI, Erika
 • SUZUKI, Aya
 • SUZUKI, Junko
 • YAMAMOTO, Kyoko
 • YAMAMOTO, Mayuko
 • WATANABE, Sayumi