Home > People

People

Research Staff

 • AKUTSU, Keiji
 • ANAYAMA, Makoto
 • CHIBA Koji
 • HASEBE, Masaru
 • HOSODA, Yuko
 • MATSUYAMA, Masayuki
 • MICHIMOTO, Hisashi
 • MIYANAGA, Wataru
 • OKADA, Takuya
 • OKAMOTO, Genichirou
 • OZAWA, Ayako
 • SAKIYAMA, Kouki
 • SUZUKI, Eisuke
 • TAKEGAHARA, Keisuke
 • UENO, Kenichi

Adjunct Research Fellows

 • ASHIDA, Toyo
 • TSUKIMURA, Naoki
 • MATSUMOTO, Ryo

Shimomura Fellow (Overseas Visiting Scholar)

Staff

 • IIYAMA, Rieko
 • IWAMOTO, Reiko
 • IWASAKI, Yuko
 • JINNOUCHI, Mai
 • KATO, Emi
 • KAWAGUCHI, Momoko
 • KINOSHITA, Tomoko
 • KOBAYASHI, Toshiko
 • MURAYAMA, Mitsugu
 • SAKAUCHI, Erika
 • SUZUKI, Aya
 • YAMAMOTO, Mayuko
 • YAMAMOTO, Miki