Home > People

People

Research Staff

 • AKUTSU, Keiji
 • AOKI, Takashi
 • DOI, Toshihiko
 • HORII, Kenichi
 • HOSODA, Yuko
 • HOSOKAWA, Yoshiaki
 • ISHIKAWA, Ryo
 • MATSUYAMA, Masayuki
 • MIYANAGA, Wataru
 • OKADA, Takuya
 • OKAMOTO, Genichirou
 • OZAWA, Ayako
 • SATO, Masakazu
 • SUZUKI, Akihiro
 • TAKEGAHARA, Keisuke
 • UENO, Kenichi

Adjunct Research Fellows

 • ASHIDA, Toyo
 • NAKAMOTO, Daiki

Shimomura Fellow (Overseas Visiting Scholar)

Staff

 • IIYAMA, Rieko
 • IWAMOTO, Reiko
 • KATO, Emi
 • KAWAGUCHI, Momoko
 • KUNISA, Yuka
 • MURAYAMA, Mitsugu
 • SAKAUCHI, Erika
 • SUZUKI, Aya
 • YAMAMOTO, Mayuko
 • YAMAMOTO, Miki