Home > People

People

Research Staff

 • AKUTSU, Keiji
 • ANAYAMA, Makoto
 • KUBO, Tatsuro
 • MATSUYAMA, Masayuki
 • MICHIMOTO, Hisashi

Adjunct Research Fellows

 • MIKOSHIBA, Minamo
 • NAGASAKA, Naoya

Shimomura Fellow (Overseas Visiting Scholar)

Visiting Scholars

Staff

 • HOSHINO, Sakume
 • IIYAMA, Rieko
 • IIZUKA, Yoshiyuki
 • IWAMOTO, Reiko
 • JINBO, Taeko
 • KAWAGUCHI, Momoko
 • MURAYAMA, Mitsugu
 • NAKAJI, Noriko
 • SAKAUCHI, Erika
 • SUZUKI, Aya
 • TAIMA, Noriko
 • YAMAMOTO, Mayuko