Home > People

People

Research Staff

 • AKUTSU, Keiji
 • ANAYAMA, Makoto
 • GAKU, Ryo
 • HASEBE, Masaru
 • KOBAYASHI, Hiroshi
 • MATSUYAMA, Masayuki
 • MICHIMOTO, Hisashi
 • OKADA, Takuya
 • OZAWA, Ayako
 • SATOU, Masakazu
 • UDONO, Hiroshi

Adjunct Research Fellows

 • ASHIDA, Toyo
 • MATUMOTO, Ryo
 • MIKOSHIBA, Minamo
 • NAGASAKA, Naoya

Shimomura Fellow (Overseas Visiting Scholar)

Visiting Scholars

Staff

 • IIYAMA, Rieko
 • IWAMOTO, Reiko
 • IWASAKI, Yuko
 • JINBO, Taeko
 • KATO, Emi
 • KAWAGUCHI, Momoko
 • MURAYAMA, Mitsugu
 • SAKAUCHI, Erika
 • SUZUKI, Aya
 • YAMAMOTO, Mayuko
 • YAMAMOTO, Miki