Contact DBJ

Head Office

Otemachi Financial City South Tower, 9-6, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8178, Japan
TEL: +81-3-3270-3211
Map

Hokkaido Branch

4th Floor, Nihonseimei Sapporo Bldg., 1, Nishi 4-chome, Kita 3-jo, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 060-0003, Japan
TEL: +81-11-241-4111

Tohoku Branch

19th Floor, Tokyo Tatemono Sendai Bldg., 6-35 Chuo-1-chome, Aoba-ku, Sendai, Miyagi 980-0021, Japan
TEL: +81-22-227-8181

Niigata Branch

7th Floor, Chuo Bldg., 1058-1, Rokubancho, Higashiborimae-dori, Chuo-ku, Niigata 951-8066, Japan
TEL: +81-25-229-0711

Hokuriku Branch

11th Floor, Kanazawa Park Bldg., 1-1, Hirooka 3-chome, Kanazawa, Ishikawa, 920-0031, Japan
TEL: +81-76-221-3211

Tokai Branch

20th Floor, Dai Nagoya Bldg., 3-28-12, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 450-6420, Japan
TEL: +81-52-589-6891

Kansai Branch

13th Floor, Yodoyabashi Mitsui Bldg., 1-1, Imabashi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Osaka 541-0042, Japan
TEL: +81-6-4706-6411

Chugoku Branch

12th Floor, Hiroshima Fukuro-machi Bldg., 5-25, Fukuro-machi, Naka-ku, Hiroshima 730-0036, Japan
TEL: +81-82-247-4311

Shikoku Branch

14th Floor, Hyakujuyon Bldg., 5-1, Kamei-cho, Takamatsu, Kagawa 760-0050, Japan
TEL: +81-87-861-6677

Kyushu Branch

2nd Floor, Tenjin Bldg., 12-1, Tenjin 2-chome, Chuo-ku, Fukuoka, Fukuoka 810-0001, Japan
TEL: +81-92-741-7734

Minami-Kyushu Branch

10th Floor, Kagoshima Shoko Kaigisho Bldg., 1-38, Higashi Sengoku-cho, Kagoshima, Kagoshima 892-0842, Japan
TEL: +81-99-226-2666